Techniek

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt. 

 1. Lokaal
  Geothermie is in veel regio’s in Nederland beschikbaar en wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Lees op http://www.geothermie.nl meer informatie over waar in Nederland geothermie beschikbaar is. Geothermie draagt bij aan onze energie-onafhankelijkheid en een schoon milieu.
 2. Duurzaam
  Nederland wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening hebben. Om klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag zoals afgesproken in Parijs. Geothermie stoot nauwelijks CO2 of andere producten uit. Geothermie zorgt voor minder CO2-uitstoot, doordat er voor het verkrijgen van warmte geen verbranding hoeft plaats te vinden. Geothermie is dus een schoon alternatief voor aardgas. Hoe duurzaam geothermie is, vind je hier.
 3. Betrouwbaar
  Geothermie is niet afhankelijk van weer, wind of seizoen. Geothermie is daardoor een voorspelbare en betrouwbare warmtebron.
 4. Betaalbaar
  Geothermie is een van de goedkopere alternatieve warmtebronnen. Op dit moment kan geothermie nog niet zonder subsidie concurreren. Bedrijven wekken met geothermie hun eigen warmte op en zijn daarmee onafhankelijker van de markt en prijsschommelingen.