Welvreugd legt warmtenet GeoPower Oudcamp aan

foto Welvreugd legt warmtenet GeoPower Oudcamp aan

In opdracht van VB Geo Projects voert Welvreugd de aanleg van het warmtenet uit. Het warmtenet wordt gevoed vanaf twee bronnen, gesitueerd land de A20, Geopower Oudcamp.

Het hele tracé heeft een lengte van ongeveer drie kilometer en biedt kwekers de mogelijkheid om een aansluiting op dit net te krijgen. Er is gebruik gemaakt van twee stalen buizen die beginnen met een dikte van Ø273/400mm en eindigen met een busdiameter van Ø168/250mm.

Welvreugd heeft tevens de ontwerp werkzaamheden uitgevoerd; tekenwerk, alle meetwerkzaamheden met betrekking tot maaiveldhoogtes e.d. Dit wordt middels achttien gestuurde boringen uitgevoerd en het overige tracé wordt aangelegd via open ontgraving.

Tevens zijn, om het project goed uit te kunnen voeren, van tevoren een behoorlijk aantal proefsleuven gemaakt, die ook digitaal zijn ingemeten. Na aanleg heeft Welvreugd ook alle sleuven en boringen met GPS ingemeten, waarna deze zijn toegevoegd aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) dat wordt beheerd door het Kadaster.

Bekijk hier een video van de aanleg van het warmtenet:

Bron: Welvreugd