B & W Midden-Delfland brengt oriënterend bezoek aan GeoPower Oudcamp

foto B & W Midden-Delfland brengt oriënterend bezoek aan GeoPower Oudcamp

GeoPower Oudcamp is een van de aardwarmteprojecten die nu lopen in deze regio. Wat het project uniek maakt is de grote diepte: tot nu toe is er in Nederland niet dieper geboord van 2.800 meter, bij Green Well Westland. Op een diepte van vier kilometer verwachten de deelnemende tuinbouwbedrijven water met een temperatuur van 140 tot 145 graden Celsius. Vergelijkbare besparing: 20 miljoen kubieke meter gas en een CO2-reductie van 36 kiloton. Patrick Dekker, bij tomatenkwekerij Lans belast met energiemanagement: "Het rendement van dit soort projecten is hoger naarmate je dieper gaat dan de standaard twee kilometer. Daardoor verwachten we een vermogen van dertig megawatt. Daar staat overigens ook een fors hogere investering tegenover: ruim een miljoen euro per megawatt.” De energieopbrengst is genoeg om zeven tuinbouwbedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van honderd hectare te verwarmen.

'Nu financiers vinden'
Achter de schermen van het indrukwekkende project is al veel gebeurd, zegt Patrick Dekker. "De gehele organisatie van het project, de afzet en de warmteverdeling zijn allemaal al rond. Ook regeltechnisch is het geen enkel probleem. We staan nu voor de opdracht om financiers te vinden. Dat is in een tijd als deze uiteraard een ambitieuze opgave: banken staan niet meer te springen."

Namens gemeente Midden Delfland is al eerder een renteloze lening van 20.000 euro ontvangen. Die hoeft niet te worden terugbetaald als het project onverhoopt geen doorgang kan vinden. Burgemeester Arnoud Rodenburg, vergezeld door drie wethouders en een aantal raadsleden, gaan er echter mét de initiatiefnemers vanuit dat in 2014 de eerste boor de grond in kan. "We zullen GeoPower Oudcamp alle medewerking geven die maar nodig is. Of het nu gaat om het aanvragen van subsidie of het regelen van de benodigde vergunningen: we staan voor alles open."

Green deals met de overheid
Het project behoort tot de vijf landelijke initiatieven waarmee de overheid 'Green deals' heeft afgesloten, afspraken over groene groei. Die status betekent dat de overheid zich verplicht eventuele belemmeringen uit de weg te ruimen. Voor meer informatie over GeoPower Oudcamp: www.oudcamp.nl.